Grå stær – grå stær operation

Har du kendskab til eller mistanke om, at du har grå stær – så er det relevant at læse videre på denne side for at finde ud af, om en grå stær operation kan løse dit synsproblem.

Symptomer:

Symptomerne på grå stær er først og fremmest sløret syn eller tågesyn. Der kan også forekomme blændingsgener specielt ved modkørende billygter eller lavtstående sol. Nogle oplever tiltagende nærsynethed, andre døjer med at læse undertekster på TV.

Årsagen til grå stær er, at øjets linse er blevet uklar og derfor ikke tillader lyset fri passage videre ind i øjet. Linsen er placeret bag øjets pupil og regnbuehinde.

Dette er resultatet af grå strær

Grå stær ses i alle aldre, men er hyppigst efter 60 års alder.

Grå stær kan kun helbredes med en operation.

Mener du, at symptomerne kan passe på dig, kan du bestille tid til en forundersøgelse med henblik på grå stær operation.

Forundersøgelse:

 Til forundersøgelsen møder du mig, kirurgen, Mogens Paludan.

Jeg vil udspørge dig om dine gener, evt. andre øjensygdomme samt dit helbred i almindelighed.

Herefter foretager jeg en grundig undersøgelse af syn og øjne for at kunne stille den rigtige diagnose.

Hvis undersøgelsesresultatet bekræfter mistanken om grå stær, og der samtidig er gode chancer for, at dit syn kan forbedres eller helt gendannes, vil jeg tilbyde dig en grå stær operation.

Herefter vil jeg informere om sygdommen, operationen, efterforløb og hvad der kan forventes for resultat.

Det forventede resultat diskuteres i forhold til operationsrisikoen

Du informeres om forskellige typer af øjenlinser – sammen finder vi frem til den der passer din livsstil.

kunstig linse
En kunstig øjenlinse

Skal begge øjne opereres, kan det ske med en uges mellemrum. Vi lægger i fællesskab en behandlingsplan, og alle tider skrives op til dig.

Forberederedelse til grå stær operation:

Du skal ikke tænke på noget, men bare møde op som du er.

Det er ikke nødvendigt at holde pause med blodfortyndende medicin, da der ikke skæres i områder med blodkar.

Grå stær operation:

Øjet forberedes med dråber som udvider pupillen og andre dråber som bedøver.

Du ligger bekvemt på et leje.

  • Operationsområdet vaskes og desinficeres.
  • En steril afdækning påsættes, og en lille bøjle holder øjet åbent, så du ikke kan blinke under indgrebet.
  • Operationen foretages i lokal overfladebedøvelse (altså ingen stik) samt skylning med bedøvelse af regnbuehinden.

Indgrebet er smertefrit og operationsvarighed ca. 10 minutter.

Jeg ser alt gennem et operationsmikroskop. Hele operationen foretages gennem et lille snit på ca. 2 millimeter.

Den uklare linse fjernes med ultralyd og en suge/skylle procedure. Der indsættes en ny acryllinse på den gamle linses plads. Snittet er selvlukkende – ingen tråde

Efter grå stær operationen:

Synet er sløret de første timer men klarer gradvist op  – normalt inden for et døgn, men af og til går der længere tid.

Øjet skal dryppes med inflammationshæmmende dråber i 3 uger.

En simpel læsebrille kan ved behov anvendes fra første dag. Skal en blivende brille tilpasses, kan det ske 5 uger efter grå stær operation af sidste øje.

Du kan vende tilbage til stillesiddende arbejde efter et par dage . Har du mere fysisk betonet arbejde, så drøft det med mig ved forundersøgelsen.

Linsevalg:

Der findes mulighed for at vælge mellem øjenlinser, som har forskellige egenskaber.

Almindeligst er en øjenlinse, som giver skarpt syn på lang afstand. Der skal så anvendes skærm og eller læsebrille – alternativt en hel almindelig brille med flydende overgang.

Man kan også vælge en øjenlinse som mindsker brillebehovet på mellemafstand og læseafstand.

Alle linsetyper kan kombineres med en torisk komponent som fjerner forud bestående bygningsfejl. Hvilken linsetype som passer bedst beror på en individuel vurdering, og du får vejledning til forundersøgelsen.

Medlem af Danmark?

Sygeforsikringen “Danmark” dækker ved de fleste øjenoperationer 85% af egenudgiften, dog maks 6.000 kr. 

Læs mere her